کانال تلگرام اوتانا

بزرگترین مجموعه ی هنرهای مدرن آلمان

بزرگترین مجموعه ی هنرهای مدرن آلمان

این گالری در سال ۲۰۰۲ افتتاح شد و بزرگترین مجموعه ی هنرهای مدرن آلمان را در بر دارد.

بزرگترین مجموعه ی هنرهای مدرن آلمان

موزه و خانه هنر پیناکوتک

آلمان – مونیخ