کانال تلگرام اوتانا

کدو قلیانی نوعی گیاه از دسته کدوهاست که دارای یک سر کاملاً بزرگ و یک سر کوچک و کمری باریک است. در قدیم سر آن را سوراخ و تخم آنرا خارج کرده و بجای ته قلیان از آن استفاده می‌کردند و علت نام گذاریش هم از اینجا آمده. اما این گیاه استثنایی بیشتر از این که به عنوان ماده غذایی مصرف شود از قدیم به عنوان ظرف استفاده می‌شده. در ترکیه کدو قلیانی از زمان عثمانی به عنوان ظرفی برای نگه داری آب استفاده میشد بطوری که در زبان ترکی این گیاه کدو آب (Su kabağı) نامیده شده. اما با گذشت زمان این احتیاج جای خود را به هنر داد و امروزه در منطقه Muğla و در بدروم ترکیه Erkin Özgül از این کدو قلیانی ها ظروف تزئینی و آباژور های زیبایی را درست می کند. ظروف درست شده توسط Erkin Özgül به سرعت مورد توجه توریست ها قرار گرفت و امروزه او علاوه بر فعالیت در کارگاه کوچکش در بدروم حتی بخشی از محصولات خود را صادر می‌کند. وی مدت زمانی که هر کدام از این ظروف برای رسیدن به شکل نهایی نیاز دارند را حدود 4-6 ماه می داند و روند کلی کار خود را این چنین بیان می کند که بعد از گذشت 4 ماه کدوها در مزرعه کاملا خشک می شوند و برای شروع کار آماده میشوند. اولین اقدام جهت نرم کردن پوست کدوها شست و شوی آنهاست. بعد موتیف و طرحی که مدنظر است روی سطح کدو کشیده می شه و به وسیله دستگاهی طرح کشیده شده را روی کدو پیاده می کنند، و محتوای داخلی آن هم خارج می شد. مرحله بعدی انتخاب منجوق های رنگی و شفاف است. در مرحله آخر بنابر هدف نهایی اشیا رنگ آمیزی و یا تاسیسات الکتریکی آن وصل می شود. اگر شما هم تور بدروم را برای تعطیلات خود انتخاب کرده اید به یاد داشته باشید که ظروف کدو قلیانی یکی از بهترین سوغات بدروم برای دوستان و آشنایان شماست. در ادامه عکس هایی از مراحل آماده سازی و نمونه های آماده شده این هنر زیبا را می بینیم…

 

| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|

| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|

| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|

| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|

| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|

| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|

| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|

| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|| آژانس هواپیمایی اوتانا تراول مجری تخصصی تور بدروم در بهار و تابستان 97، شماره تماس 88610002 | تور بدروم – بلیط بدروم – تور بدروم نوروز 97 الی نوروز 98 – تور بدروم بهار 97 – تور بدروم تابستان 97 – تور بدروم نوروز ۹۷ الی نوروز ۹۸ – تور بدروم بهار ۹۷ – تور بدروم تابستان ۹۷|تور بدروم-بلیط بدروم-تور بدروم بهار ۹۷| تور بدروم تابستان ۹۷| تور لحظه آخری|

 

چشم‌اندازی فوق‌العاده از استانبول، برفراز بام رازآلود

کاروانسرای والیده بزرگ (Büyük Valide Han) واقع در منطقه امینونو استانبول، پاتوق جدید جوانان برای عکاسی است. عکس‌های متفاوتی که با چشم‌انداز فوق‌العاده استانبول بر روی بام گنبدی این کاروانسرا ثبت شده با به اشتراک گذاشته شدنشان در فضاهای مجازی این مکان را تبدیل به آتلیه عکاسی جوانان کرده. مشتاقان عکاسی از دالان تاریک و پله‌های باریک کاروانسرا خود را به بام می‌رسانند و برای ثبت عکس‌‌های خاص با پشت صحنه‌ای از استانبول صف می‌بندند. با اینکه سطح بام گنبدهای متعددی دارد اما گنبد بزرگتر بیشتر مورد توجه همگان قرار می‌گیرد.

|تور استانبول – بلیط استانبول|قیمت بلیط استانبول|قیمت تور استانبول|نرخ بلیط استانبول|تور استانبول نوروزی|تور استانبول – تور استانبول نوروز 97 – تور استانبول بهار97 – تور استانبول تابستان 97 – اوتانا تراول 88610002|تور لحظه آخری|تور استانبول نوروز ۹۷- تور استانبول بهار۹۷ – تور استانبول تابستان ۹۷|تور استانبول-بلیط استانبول-تور استانبول نوروز۱۳۹۷|

 

کاروانسرای والیده که در زمان عثمانی به دستور یکی از زنان پادشاه ساخته شده، مکانی مجلل برای اسکان کاروان‌ها بوده اما امروزه با تغییر کاربری محل قرارگیری بیش از 300 دکان است. که برخی به دلیل نیاز به تعمیرات و فرسودگی بافت بسته شده‌اند. به دلیل بزرگی کاروانسرا پیدا کردن در ورودی به تنهایی کار سختی است اما شهرت امروزی این مکان باعث شده تا ساکنان محل با دیدن دوربین‌ها و بدون حتی کلمه‌ای شما را راهنمایی کنند. با افزایش مراجعه کنندگان و ابراز علاقه جوانان و توریست‌ها در فضاهای مجازی؛ روح تازه‌ای در میان دکان‌ها و کسبه این کاروانسرای قدیمی دمیده شده است تا حدی که حتی مرمت‌های جزئی برای امنیت جوانان در بام انجام شده .

 

علاوه بر چشم‌انداز زیبای استانبول، ژست‌های متفاوت مراجعه کنندگان نیز از عوامل معروفیت این کاروانسرای عثمانی است. جوانان با پریدن روی گنبد بزرگ، تلاش می‌کنند حس معلق بودن در فضا را القا کنند. به دلیل این نوع عکس‌هاست که اجازه ورود به پشت‌بام در روزهای بارانی داده نمی‌شود. اگر شما هم قصد دارید تور استانبول را برای سفر خود انتخاب کنید؛ سعی کنید سری به این مکان منحصر به فرد بزنید و خاطرات سفر خود را با عکاسی در این مکان کامل کنید. به یاد داشته باشید که آخر هفته‌ها یعنی روزهای شنبه و یکشنبه بهترین زمان برای رفتن به کاروانسرای بزرگ والیده است و  ورودی آن فقط 1 لیر است.

 

تور استانبول نوروز 97 فرصتی مناسب است تا علاوه بر سفری شیرین، عکس‌های متفاوت و خاطره‌انگیزی از شهر رویایی استانبول داشته باشید، برای اطلاع از نرخ پکیج تور استانبول نوروز 97 اینجا کلیک کیند و یا همین حالا با ما تماس بگیرید.|تور استانبول – بلیط استانبول|قیمت بلیط استانبول|قیمت تور استانبول|نرخ بلیط استانبول|تور استانبول نوروزی|تور استانبول – تور استانبول نوروز 97 – تور استانبول بهار97 – تور استانبول تابستان 97 – اوتانا تراول 88610002|تور لحظه آخری|تور استانبول نوروز ۹۷- تور استانبول بهار۹۷ – تور استانبول تابستان ۹۷|تور استانبول-بلیط استانبول-تور استانبول نوروز۱۳۹۷|

هر مسافر (حتی افراد زیر ۲ سال) هنگام خروج از کشور باید مبلغی را بعنوان عوارض خروج از کشور پرداخت نماید. مبلغ عوارض برای خروج از مرزهای هوایی ۷۵۰,۰۰۰ ریال وبرای هر مسافر زمینی و دریایی ۱۱۰,۰۰۰ ریال می باشد، که باید قبل از سفر در یکی از شعبات بانک ملی پرداخت شود و قبض آن میبایستی همراه پاسپورت در هنگام خروج به قسمت گذرنامه ارائه گردد.
نکته ۱ : تعدد مسافرت و سن تاثیری در مبلغ عوارض ندارد.
نکته ۲: سفرهای زیارتی شامل ۵۰ درصد تخفیف در پرداخت عوارض می باشد.
نکته ۳ : دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت ، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی ، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجوئی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند ، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، از پرداخت عوارض خروج از کشور مستثنی هستند.

* شرايط دريافت ارز مسافرتی :

ارز مسافرتی به اشخاص بالای دوازده سال ، یکبار در سال و حداکثر تاسقف 300 دلار آمریکا با ارائه مدارک ذیل قابل فروش بصورت حواله در شعب منتخب و پرداخت در فرودگاه می باشد :

 • ارائه اصل گذر نامه جمهوري اسلامي ايران
 •  بليط هواپيما ممهور به مهر آژانس مسافرتي
 •  اصل رسيد واريز وجه عوارض خروج از كشور
 • ويزاي كشور مورد نظر ( در مورد كشورهايي كه سفر به آنها نياز به اخذ ويزا دارد )

شعب فروشنده ارز مسافرتي

* مدارک مورد نیاز برای دریافت ارز مسافرتی :

 • اصل گذرنامه‌ی معتبر جمهوری اسلامی ایران و کپی از صفحه‌ی اول آن
 • اصل فیش پرداخت عوارض خروج از کشور به مبلغ 75000 (شصت و پنج هزار) تومان در یکی از شعبه‌های بانک ملی ایران، به استثنای مسافران معاف از مالیات
 • کپی از صفحه‌ی ویزای پاسپورت (برای سفر به کشورهایی که به ویزا نیاز دارند)
 •  اصل و کپی بلیت مسافرت یک‌سره یا دوسره‌ی هوایی با مهر آژانس هواپیمایی
 • برای گرفتن ارز مسافرتی، باید بعد از تهیه کردن این مدارک، به یکی از شعب ارزی بانک ملت مراجعه کنید. حضور صاحب بلیت و پاسپورت هم در بانک ضروری است و نمی‌شود کس دیگری را به جای خودتان بفرستید
 • در بانک، بعد از بررسی مدارک، حواله‌ای به اسم‌تان صادر می‌شود که باید در فرودگاه امام‌خمینی برای دریافتش اقدام کنید: بعد از گیت خروجی فرودگاه، در سالن ترانزیت، به شعب بانک ملت مراجعه کنید و ارز خود را تحویل بگیرید
 • نکته : اگر کارت بانک ملت ندارید، هنگام مراجعه به بانک، حتماً پول نقد همراه داشته باشید.

مزایای بیمه مسافرتی پاسارگاد

 • تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن
 • در صورت فوت بیمه گذار تامین هزینه های انتقال جسد به ایران
 • تامین هزینه های خدمات فوریت های دندانپزشكی به جز پركردن قطعی دندان
 • ارائه خدمات پزشکی شامل پذیرش و انتقال به نزدیكترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت و تشخیص پزشكی
 • ارائه راهنمایی و همکاری درصورت سرقت یا مفقود گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارك مسافرتی
 • استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار

مزایای بیمه مسافرتی سامان

 • پرداخت مستقیم هزینه ها در کشور مقصد شما(منحصرا در بیمه سامان)
 • عدم نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای توسط شما
 • استفاده از خدمات کمک رسانی بین المللی توسط شرکت  Mideast
 • ارائه پشتیبانی شبانه روزی 24/7 در هر نقطه از جهان
 • پشتیبانی از بیمه‌شدگان توسط اپراتور فارسی زبان
 • عدم محدودیت سنی

 

 

رومینگ بین الملل

امکان استفاده از تلفن همراه برای ارسال یا دریافت صوت،دیتا وپیامک هنگام مسافرت به خارج از محدوده جغرافیایی تحت پوشش شبکه اپراتور کشور مبدا، با استفاده از شبکه های تلفن همراه کشور مقصد را سرویس رومینگ بین الملل می گویند. هم اکنون این سرویس از طریق ۲۷۱ اپراتور تلفن همراه در ۱۱۲ کشور قابل استفاده می باشد.

امارات

موارد مهمي كه خيلي ازمسافرين بايد براي سفر به امارات بدانند:

1-واحد پولي امارات درهم ميباشد كه هر درهم امارات برابربا حدودا" 815 تومان" كشور ما ميباشد.

2- ساعت كشور امارات نیم ساعت ازكشورما جلو بوده و تمام تورهايي كه آنجا برگزار ميشود وساعت برگشت پرواز به ساعت محلي امارات ميباشد.

3- اگر در فصل تابستان به امارات سفر می کنید، برای حفاظت از پوست خود به هنگام شنا حتما از کرم های ضد آفتاب استفاده کنید.

4- بهترین زمان سفر به دبی در ماه های دسامبر، ژانویه و فوریه است که خنک ترین آب و هوا را دارد.

مالزی

موارد مهمي كه خيلي ازمسافرين بايد براي سفر به مالزی بدانند:

1-واحد پولي مالزی رینگیت ميباشد كه هر رینگیت مالزی برابربا حدودا" 700 تومان" كشور ما ميباشد.

2- ساعت كشور مالزی 4.5 ساعت ازكشورما جلو بوده و تمام تورهايي كه آنجا برگزار ميشود وساعت برگشت پرواز به ساعت محلي مالزی ميباشد.

3- بهترین زمان سفر : برای رفتن به مالزی دو بازه زمانی بیشتر رونق دارد. یکی از آن ها از ابتدای دسامبر شروع شده و تا پایان ژانویه ادامه دارد که تعطیلات سال نو میلادی  و همچنین چینی است. دومی در ماه های ژوئن، جولای و آگوست بوده که در این زمان بیشتر مسافران از خاورمیانه هستند.

 

روسیه

موارد مهمي كه خيلي ازمسافرين بايد براي سفر به روسیه بدانند:

1-واحد پولي روسیه روبل ميباشد كه هر روبل روسیه برابربا حدودا"45 تومان" كشور ما ميباشد.

2- ساعت كشور روسیه نیم ساعت ازكشورما عقب بوده و تمام تورهايي كه آنجا برگزار ميشود وساعت برگشت پرواز به ساعت محلي روسیه ميباشد.

3-بهترین زمان سفر : جولای و آگوست گرم‌ترین ماه‌های سال هستند، و به همین علت مهم‌ترین فصل تعطیلات و سفر به روسیه به شمار می‌روند.

 

ترکیه

موارد مهمي كه خيلي ازمسافرين بايد براي سفر به ترکیه بدانند:

1-واحد پولي تركيه لير ميباشد كه هر لير تركيه برابربا حدودا"1500تومان" كشور ما ميباشد.

2- ساعت كشور تركيه 1.5 ساعت ازكشورما عقب بوده و تمام تورهايي كه آنجا برگزار ميشود وساعت برگشت پرواز به ساعت محلي تركيه ميباشد.

3- بهترین زمان سفر : مهمترین معیار برای سنجش زمان مناسب برای سفر به ترکیه آب و هوا است، اگر مایل به دیدن روستاهای قدیمی ومناطق باستانی حاشیه مدیترانه هستید بهترین زمان سفر آوریل، می، سپتامبر و اکتبر هستند