کانال تلگرام اوتانا

بزرگ‌ترین کشتی کروز دنیا

بزرگ‌ترین کشتی کروز دنیا ۵ برابر از کشتی تایتانیک بزرگ‌تر است و دارای زمین گلف، والیبال و بسکتبال و بسیاری دیگر است.